องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
51 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน พ.ศ.2559 [ 15 ธ.ค. 2558 ]
52 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 11 ธ.ค. 2558 ]
53 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 1 ธ.ค. 2558 ]
54 ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศฯ [ 6 ต.ค. 2558 ]
55 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย 3 ปี พ.ศ. 2558 [ 10 ส.ค. 2558 ]
56 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัย 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 7 ส.ค. 2558 ]
57 กระบวนงานบริการประชาชน (ขั้นตอนบริการประชาชน) [ 21 ก.ค. 2558 ]
58 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม "Bike For Mom ปันเพื่อแม่" [ 16 ก.ค. 2558 ]
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) [ 3 ก.ค. 2558 ]
60 ขอความร่วมมือตรวจสอบเลขเครื่องยนต์การเกษตร [ 3 ก.ค. 2558 ]
61 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย 2 ปี พ.ศ. 2558 [ 22 มิ.ย. 2558 ]
62 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัย 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 8 มิ.ย. 2558 ]
63 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 8 พ.ค. 2558 ]
64 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และสมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 2 มี.ค. 2558 ]
65 สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 23 ก.พ. 2558 ]
66 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ. 2558 [ 20 ก.พ. 2558 ]
67 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 16 ก.พ. 2558 ]
68 ประกาศ สภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 9 ก.พ. 2558 ]
69 ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน [ 19 ม.ค. 2558 ]
70 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2558 [ 19 ม.ค. 2558 ]
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีอากรต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2558 [ 13 ม.ค. 2558 ]
72 งานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง วันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2557 [ 22 ธ.ค. 2557 ]
73 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย4 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 22 ธ.ค. 2557 ]
74 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ได้เข้าร่วมพิธีสักการะรัชกาลที่ 5 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 [ 19 ธ.ค. 2557 ]
75 ประกาศ สภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 11 ธ.ค. 2557 ]
76 งานวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ สนามหญ้าหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง [ 8 ธ.ค. 2557 ]
77 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]
78 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]
79 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 ก.ย. 2557 ]
80 ประกาศ สภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9