องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]
2 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 24 ธ.ค. 2563 ]
4 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 ธ.ค. 2563 ]
5 เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง [ 30 พ.ย. 2563 ]
6 ประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ย. 2563 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 11 พ.ย. 2563 ]
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง [ 9 พ.ย. 2563 ]
9 เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]
10 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบบประมาณ 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24