องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 สถิติจำนวนการให้บริการ 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]
2 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]
3 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]
4 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]
5 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) และ ประกาศรับโอน 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]
6 เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 31 มี.ค. 2563 ]
7 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 ม.ค. 2563 ]
8 ประชุมประชาคมตำบลขามสะแกแสง 2/2562 ปีงบ 2563 [ 20 ธ.ค. 2562 ]
9 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์และรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 พ.ย. 2562 ]
10 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบบประมาณ 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22