องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ร่วมกับสำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา และสำนักงานคดีแรงงานภาค 3

    รายละเอียดข่าว

วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.2559  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  ร่วมกับสำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา  และสำนักงานคดีแรงงานภาค  3  นครราชสีมา  จัดทำโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และโครงการวันต้นไม้ประจำปี   2559  ณ  ที่สาธารณะประโยชน์ใช้ร่วมกัน  บ้านหนองมะค่า  หมู่ที่  13  ต.ขามสะแกแสง
อ.ขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2559