องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
31 ประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต. ขามสะแกแสง [ 13 ก.ย. 2561 ]
32 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริธรรมแก่บุคลากร อบต.ขามสะแกแสง [ 10 ก.ย. 2561 ]
33 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3/2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]
34 ขอเชิญประชุมประชาคมตำบลขามสะแกแสง ครั้งที่ 2/2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]
35 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. ขามสะแกแสง ครั้งที่ 2/2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]
36 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 [ 2 ส.ค. 2561 ]
37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี 2561 [ 28 พ.ค. 2561 ]
38 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2/2561 [ 23 เม.ย. 2561 ]
39 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา อบต. สมัยที่ 2/2561 [ 18 เม.ย. 2561 ]
40 ขอเชิญประชุมประชาคมตำบลขามสะแกแสง ครั้งที่ 1/2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]
41 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. ขามสะแกแสง ครั้งที่ 1/2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]
42 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]
43 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]
44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ 8 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]
45 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 1/2561 [ 25 ม.ค. 2561 ]
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลขามสะแกแสง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 20 ม.ค. 2561 ]
47 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 [ 12 ม.ค. 2561 ]
48 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (พ.ศ.2561-2564) [ 21 ธ.ค. 2560 ]
49 เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีอากรต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 18 ธ.ค. 2560 ]
50 เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีอากรต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 18 ธ.ค. 2560 ]
51 เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน [ 29 พ.ย. 2560 ]
52 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]
53 ประกาศกำหดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 17 ต.ค. 2560 ]
54 เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 16 ต.ค. 2560 ]
55 เรื่อง ผลการพิจารณาการจ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภานในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 15 ส.ค. 2560 ]
56 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย 3 ปี พ.ศ. 2560 [ 11 ส.ค. 2560 ]
57 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัย 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 7 ส.ค. 2560 ]
58 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่7 (ปปช) [ 25 ก.ค. 2560 ]
59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]
60 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย 2 ปี พ.ศ. 2560 [ 21 เม.ย. 2560 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9