องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
71 ประกาศอำเภอขามสะแกแสง เรื่องกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก [ 16 พ.ค. 2556 ]
72 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2555 [ 16 พ.ค. 2556 ]
73 ประกาศอำเภอขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ ประจำปี 2555 [ 16 พ.ค. 2556 ]
74 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 [ 16 พ.ค. 2556 ]
75 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2556 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2557 [ 16 พ.ค. 2556 ]
76 ประกาศอำเเภอขามสะแกแสง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 [ 16 พ.ค. 2556 ]
77 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2555 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกปี พ.ศ.2556 [ 15 พ.ค. 2556 ]
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง [ 29 เม.ย. 2556 ]
79 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2556 [ 2 เม.ย. 2556 ]
80 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปี 2556 [ 2 เม.ย. 2556 ]
81 โครงการส่งเสริมอนามัยสายใยแม่สู่ลูก ประจำปี 2556 [ 28 มี.ค. 2556 ]
82 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 1 ก.พ. 2556 ]
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง [ 1 ก.พ. 2556 ]
84 ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 17 ม.ค. 2556 ]
85 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ [ 11 ม.ค. 2556 ]
86 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2556 [ 27 พ.ย. 2555 ]
87 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2556 [ 23 พ.ย. 2555 ]
88 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 [ 5 พ.ย. 2555 ]
89 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย [ 5 พ.ย. 2555 ]
90 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 พ.ย. 2555 ]
91 รายละเอียดรายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน ปี ๕๖ [ 5 ต.ค. 2555 ]
92 ทดสอบกาทำงานข่าวประชาสัมพันธ์ [ 3 ต.ค. 2555 ]
93 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2555 [ 15 พ.ย. 2554 ]
94 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 [ 7 ส.ค. 2554 ]
95 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 [ 27 ก.ค. 2554 ]
96 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 [ 1 มิ.ย. 2554 ]
97 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 12 ม.ค. 2554 ]
98 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1/2553 [ 14 ธ.ค. 2553 ]
99 ประกาศการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 [ 23 ก.ย. 2553 ]
100 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 13 ก.ย. 2553 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9