องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ข้อมูลทั้งหมด 251 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]54
162 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]55
163 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 (ปร.6) [ 7 ก.ค. 2560 ]69
164 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]50
165 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]50
166 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]51
167 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 (ปร.6) [ 7 ก.ค. 2560 ]54
168 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]51
169 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]52
170 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]67
171 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข ม.2 (ประกาศ) [ 25 พ.ค. 2560 ]48
172 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข ม.2 (ตาราง) [ 25 พ.ค. 2560 ]45
173 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข ม.2 (ปร.4) [ 25 พ.ค. 2560 ]45
174 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข ม.2 (ปร.5) [ 25 พ.ค. 2560 ]57
175 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคู ม.9 (ประกาศ) [ 25 พ.ค. 2560 ]46
176 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคู ม.9 (ตาราง) [ 25 พ.ค. 2560 ]46
177 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคู ม.9 (ปร.4) [ 25 พ.ค. 2560 ]44
178 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคู ม.9 (ปร.5) [ 25 พ.ค. 2560 ]43
179 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบุละกอ ม.10 (ประกาศ) [ 25 พ.ค. 2560 ]55
180 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบุละกอ ม.10 (ตาราง) [ 25 พ.ค. 2560 ]60
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13