องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.


โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ 8 (ตาราง ปปช)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ 8 (ตาราง ปปช)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ