องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 293 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP (งบประมาณต่ำ 5000 บาท)ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน พ.ค.2565 ถึงเดือน ก.ย.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]2
2 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างฉบับที่ 6 (50/2565) เรื่อง พายุโนรู [ 26 ก.ย. 2565 ]2
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนุก หมู่ที่ 4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ส.ค. 2565 ]33
4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ส.ค. 2565 ]27
5 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ส.ค. 2565 ]30
6 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ส.ค. 2565 ]30
7 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มิย 2565) [ 30 มิ.ย. 2565 ]80
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.108-03 สายบ้านโนนสะอาด-บ้านหนองจาน หมู่ที่ 15 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มิ.ย. 2565 ]25
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 มิ.ย. 2565 ]22
10 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2565 ]31
11 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 มิ.ย. 2565 ]21
12 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 27 มิ.ย. 2565 ]28
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP (งบประมาณต่ำ 5000 บาท)ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค.2565 ถึงเดือน เม.ย.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]41
14 สถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]53
15 สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]56
16 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 21 เม.ย. 2565 ]104
17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]56
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]59
19 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP (งบประมาณต่ำ 5000 บาท)ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค.64 ถึงเดือน ธ.ค.64 [ 1 ก.พ. 2565 ]97
20 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]98
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15