องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 355 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 22 ก.พ. 2567 ]9
2 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]13
3 เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง [ 25 ม.ค. 2567 ]15
4 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 2567 [ 25 ธ.ค. 2566 ]11
5 เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกกสร้างประจำปี 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]16
6 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) [ 24 ต.ค. 2566 ]500
7 ประกาศแผนการซ่อมบำรุงคุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]7
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 12 ต.ค. 2566 ]24
9 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน มิ.ย.66 ถึงเดือน ก.ย.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2566 ]23
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 20 มิ.ย. 2566 ]51
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP (งบประมาณต่ำกว่า 5000 บาท)ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ก.พ.2566 ถึงเดือน พ.ค.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]49
12 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 30 เม.ย. 2566 ]38
13 คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ [ 30 เม.ย. 2566 ]35
14 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 เม.ย. 2566 ]35
15 รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]78
16 แผนการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]46
17 การรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2566 ]41
18 มาตรฐานทางวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2566 ]45
19 มาตรฐานการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 28 เม.ย. 2566 ]42
20 มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 28 เม.ย. 2566 ]41
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18