องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 312 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP (งบประมาณต่ำ 5000 บาท) ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค.2565 ถึงเดือน ม.ค.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2566 ]2
2 เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง [ 27 ม.ค. 2566 ]1
3 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]1
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]3
5 ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]3
6 การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]3
7 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]35
8 ประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ 2565 (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) [ 26 ธ.ค. 2565 ]30
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]35
10 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.จพง.การเงินและบัญชี [ 2 ธ.ค. 2565 ]71
11 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]6
12 เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกกสร้างประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]18
13 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]13
14 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]17
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP (งบประมาณต่ำ 5000 บาท)ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน พ.ค.2565 ถึงเดือน ก.ย.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]31
16 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2565 ]19
17 แบบคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ต.ค. 2565 ]19
18 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างฉบับที่ 6 (50/2565) เรื่อง พายุโนรู [ 26 ก.ย. 2565 ]26
19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนุก หมู่ที่ 4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ส.ค. 2565 ]77
20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 2 ส.ค. 2565 ]72
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16