องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 281 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP (งบประมาณต่ำ 5000 บาท)ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค.2565 ถึงเดือน เม.ย.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]18
2 สถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]30
3 สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]29
4 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 21 เม.ย. 2565 ]60
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]28
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]30
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP (งบประมาณต่ำ 5000 บาท)ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค.64 ถึงเดือน ธ.ค.64 [ 1 ก.พ. 2565 ]62
8 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]62
9 เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]50
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ธ.ค. 2564 ]54
11 ประกาศองค์กาารบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง [ 26 พ.ย. 2564 ]55
12 เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [ 4 พ.ย. 2564 ]56
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าางในระบบ EGP (งบประมาณต่ำ 5,000 บาท) ไตรมาศที่ 3 ระหว่างเดือน มิ.ย.2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]51
14 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]53
15 เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]53
16 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง (สถ/ผถ 1/1) [ 6 ต.ค. 2564 ]84
17 ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิก/นายก องค์การบริหารส่วนตำบบลขามสะแกแสง [ 6 ต.ค. 2564 ]79
18 ผลคะแนนรายหน่วยงาน ITA 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]55
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 10 ส.ค. 2564 ]61
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 10 ส.ค. 2564 ]62
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15