องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง

ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  30290

 

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4438-3623
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EMAIL : admin@khamsakasang.go.th

Website : http://www.khamsakasang.go.thแผนที่อบต.