องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการสำรวจพื้นที่จัดทำโคร...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ...[วันที่ 2020-07-15][ผู้อ่าน 370]
 
  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้า...[วันที่ 2019-12-13][ผู้อ่าน 329]
 
  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ...[วันที่ 2019-07-26][ผู้อ่าน 161]
 
  การคัดแยกขยะ[วันที่ 2019-06-04][ผู้อ่าน 150]
 
  โครงการโรงเรียนต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลั...[วันที่ 2019-02-14][ผู้อ่าน 157]
 
  กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562[วันที่ 2019-01-04][ผู้อ่าน 134]
 
  การท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านบุละกอ หม...[วันที่ 2018-12-17][ผู้อ่าน 206]
 
  โครงการ อบต. ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2018-12-14][ผู้อ่าน 147]
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบปร...[วันที่ 2018-10-01][ผู้อ่าน 569]
 
  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงพื...[วันที่ 2018-09-26][ผู้อ่าน 502]
 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะ...[วันที่ 2018-08-08][ผู้อ่าน 483]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9