องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ...[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 57]
 
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการสำรวจพื้นที่จัดทำโคร...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 104]
 
  กิจกรรมปรังปรุงภูมิทัศน์ถนนในหมู่บ้านในเขตองค์การบ...[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 36]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อปรังปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในเขต...[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 35]
 
  กิจกรรม Kick off "ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM 2....[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 34]
 
  กิจกรรมทำบุญ รดน้ำพระพุทธมนต์สำนักงานองค์การบริหาร...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 36]
 
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนหน้าที่ทำการองค์ก...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการ อบต. ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ต้านโควิด 19[วันที่ 2021-12-02][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ...[วันที่ 2020-07-15][ผู้อ่าน 431]
 
  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้า...[วันที่ 2019-12-13][ผู้อ่าน 364]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10