องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.


โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 (ประกาศ)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 (ประกาศ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ