องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.


โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (ตาราง ปปช.01)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (ตาราง ปปช.01)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ