องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.


ตาราง ปปช.07 ตารางแสดงราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ตาราง ปปช.07 ตารางแสดงราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ