องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ข้อมูลทั้งหมด 251 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]51
142 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]60
143 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]50
144 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]49
145 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]51
146 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]50
147 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]50
148 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]52
149 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]49
150 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]51
151 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]50
152 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]52
153 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]54
154 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]53
155 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 (ปร.6) [ 7 ก.ค. 2560 ]54
156 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]66
157 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]51
158 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]51
159 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ปร.6) [ 7 ก.ค. 2560 ]51
160 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]54
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13