องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ข้อมูลทั้งหมด 278 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่12 (ตาราง ปปช) [ 4 ส.ค. 2560 ]142
142 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่13 (ประกาศ) [ 4 ส.ค. 2560 ]133
143 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่13 (ตาราง ปปช) [ 4 ส.ค. 2560 ]137
144 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 [ 3 ส.ค. 2560 ]138
145 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 (ปปช) [ 3 ส.ค. 2560 ]133
146 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่12 (ประกาศ) [ 3 ส.ค. 2560 ]136
147 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่12 (ปปช) [ 3 ส.ค. 2560 ]130
148 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่13 (ประกาศ) [ 3 ส.ค. 2560 ]99
149 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่13 (ปปช) [ 3 ส.ค. 2560 ]140
150 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่15 (ประกาศ) [ 3 ส.ค. 2560 ]100
151 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่15 (ปปช) [ 3 ส.ค. 2560 ]129
152 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 7 [ 25 ก.ค. 2560 ]126
153 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 7 (ปร4) [ 25 ก.ค. 2560 ]126
154 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 7 (ปร5) [ 25 ก.ค. 2560 ]141
155 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 [ 25 ก.ค. 2560 ]95
156 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 [ 25 ก.ค. 2560 ]145
157 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 11(ปร4) [ 25 ก.ค. 2560 ]145
158 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 11(ปร5) [ 25 ก.ค. 2560 ]132
159 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]125
160 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]128
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14