องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ข้อมูลทั้งหมด 278 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ 12 (ตาราง ปปช.01) [ 22 มี.ค. 2561 ]145
122 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ 12 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]97
123 โครงการขยายท่อเมนต์ประปา ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ 13 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]129
124 โครงการขยายท่อเมนต์ประปา ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ 13 (ตาราง ปปช.01) [ 22 มี.ค. 2561 ]86
125 โครงการขยายท่อเมนต์ประปา ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ 13 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]83
126 โครงการก่อร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมุ่ 12 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]135
127 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (ประกาศ) [ 13 มี.ค. 2561 ]154
128 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (ตาราง ปปช.01) [ 13 มี.ค. 2561 ]138
129 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (แบบสรุปราคากลาง) [ 13 มี.ค. 2561 ]100
130 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (ประกาศ) [ 13 มี.ค. 2561 ]139
131 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (ตาราง ปปช.01) [ 13 มี.ค. 2561 ]103
132 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (แบบสรุปราคากลาง) [ 13 มี.ค. 2561 ]127
133 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. และโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ [ 27 ต.ค. 2560 ]128
134 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่1 (ประกาศ) [ 4 ส.ค. 2560 ]99
135 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่1 (ตาราง ปปช) [ 4 ส.ค. 2560 ]101
136 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่2 (ประกาศ) [ 4 ส.ค. 2560 ]150
137 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่2 (ตาราง ปปช) [ 4 ส.ค. 2560 ]89
138 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่3 (ประกาศ) [ 4 ส.ค. 2560 ]141
139 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่3 (ตาราง ปปช) [ 4 ส.ค. 2560 ]144
140 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่12 (ประกาศ) [ 4 ส.ค. 2560 ]96
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14