องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ข้อมูลทั้งหมด 251 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่13 (ประกาศ) [ 3 ส.ค. 2560 ]54
122 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่13 (ปปช) [ 3 ส.ค. 2560 ]67
123 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่15 (ประกาศ) [ 3 ส.ค. 2560 ]57
124 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่15 (ปปช) [ 3 ส.ค. 2560 ]59
125 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 7 [ 25 ก.ค. 2560 ]54
126 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 7 (ปร4) [ 25 ก.ค. 2560 ]55
127 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 7 (ปร5) [ 25 ก.ค. 2560 ]69
128 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 [ 25 ก.ค. 2560 ]53
129 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 [ 25 ก.ค. 2560 ]71
130 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 11(ปร4) [ 25 ก.ค. 2560 ]65
131 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 11(ปร5) [ 25 ก.ค. 2560 ]62
132 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]57
133 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]61
134 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]67
135 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]54
136 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]63
137 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]71
138 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]66
139 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]51
140 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]58
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13