องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ข้อมูลทั้งหมด 251 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกเกลี่ยแต่งล้มกอง ภายในหมู่บ้านคู หมู่ 9 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]47
82 โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกเกลี่ยแต่งล้มกอง ภายในหมู่บ้านคู หมู่ 9 (ตาราง) [ 22 มี.ค. 2561 ]46
83 โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกเกลี่ยแต่งล้มกอง ภายในหมู่บ้านคู หมู่ 9 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]60
84 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ 4 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]58
85 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ 4 (ตาราง ปปช) [ 22 มี.ค. 2561 ]45
86 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ 4 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]49
87 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ 8 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]48
88 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ 8 (ตาราง ปปช) [ 22 มี.ค. 2561 ]47
89 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ 8 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]60
90 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านริงบึง หมู่ 14 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]47
91 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ 14 (ตาราง ปปช) [ 22 มี.ค. 2561 ]51
92 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ 14 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]56
93 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ 12 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]48
94 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ 12 (ตาราง ปปช.01) [ 22 มี.ค. 2561 ]53
95 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ 12 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]48
96 โครงการขยายท่อเมนต์ประปา ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ 13 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]53
97 โครงการขยายท่อเมนต์ประปา ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ 13 (ตาราง ปปช.01) [ 22 มี.ค. 2561 ]43
98 โครงการขยายท่อเมนต์ประปา ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ 13 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]36
99 โครงการก่อร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมุ่ 12 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]58
100 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (ประกาศ) [ 13 มี.ค. 2561 ]69
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13