องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ข้อมูลทั้งหมด 256 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (ตาราง ปปช.01) [ 23 พ.ค. 2562 ]80
62 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 (ตาราง ปปช.01) [ 21 มี.ค. 2562 ]60
63 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (ตาราง ปปช.01) [ 21 มี.ค. 2562 ]63
64 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 (ตาราง ปปช.01) [ 19 มี.ค. 2562 ]78
65 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 (ตาราง ปปช.01) [ 19 มี.ค. 2562 ]78
66 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 (ตาราง ปปช.01) [ 14 มี.ค. 2562 ]78
67 โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (ตาราง ปปช.01) [ 14 มี.ค. 2562 ]96
68 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 (ตาราง ปปช.01) [ 14 มี.ค. 2562 ]78
69 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 (ตาราง ปปช.01) [ 14 ก.พ. 2562 ]75
70 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 (ตาราง ปปช.01) [ 14 ก.พ. 2562 ]86
71 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 (ตาราง ปปช.01) [ 13 ก.พ. 2562 ]60
72 โครงการ จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.3 สายบ้านโนนสะอาด - บ้านหนองจาน หมู่ที่ 15,13,11 (ตาราง ปปช.01) [ 7 ก.พ. 2562 ]57
73 ตาราง ปปช.07 ตารางแสดงราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) [ 25 ก.ย. 2561 ]97
74 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) [ 13 มิ.ย. 2561 ]75
75 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 (ตาราง ปปช) [ 22 มี.ค. 2561 ]90
76 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]70
77 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]64
78 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]79
79 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ตาราง ปปช) [ 22 มี.ค. 2561 ]87
80 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]62
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13