องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ข้อมูลทั้งหมด 251 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 (ตาราง ปปช.01) [ 14 มี.ค. 2562 ]36
62 โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (ตาราง ปปช.01) [ 14 มี.ค. 2562 ]35
63 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 (ตาราง ปปช.01) [ 14 มี.ค. 2562 ]39
64 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 (ตาราง ปปช.01) [ 14 ก.พ. 2562 ]26
65 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 (ตาราง ปปช.01) [ 14 ก.พ. 2562 ]30
66 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 (ตาราง ปปช.01) [ 13 ก.พ. 2562 ]23
67 โครงการ จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.3 สายบ้านโนนสะอาด - บ้านหนองจาน หมู่ที่ 15,13,11 (ตาราง ปปช.01) [ 7 ก.พ. 2562 ]23
68 ตาราง ปปช.07 ตารางแสดงราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) [ 25 ก.ย. 2561 ]34
69 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) [ 13 มิ.ย. 2561 ]32
70 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 (ตาราง ปปช) [ 22 มี.ค. 2561 ]31
71 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]29
72 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]24
73 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]26
74 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ตาราง ปปช) [ 22 มี.ค. 2561 ]26
75 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]26
76 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ 11 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]28
77 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ 11 (ตาราง ปปช) [ 22 มี.ค. 2561 ]28
78 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ 11 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]25
79 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ 8 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]27
80 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ 8 (ตาราง ปปช) [ 22 มี.ค. 2561 ]26
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13