องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ข้อมูลทั้งหมด 251 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 [ 23 มิ.ย. 2563 ]60
42 จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 [ 22 มิ.ย. 2563 ]44
43 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 [ 19 มิ.ย. 2563 ]48
44 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 [ 18 มิ.ย. 2563 ]40
45 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 [ 17 มิ.ย. 2563 ]59
46 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 [ 16 มิ.ย. 2563 ]39
47 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 [ 5 พ.ค. 2563 ]42
48 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ อบต. ขามสะแกแสง [ 24 เม.ย. 2563 ]39
49 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 [ 28 มิ.ย. 2562 ]45
50 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 [ 28 มิ.ย. 2562 ]59
51 โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 (ตาราง ปปช.01) [ 29 พ.ค. 2562 ]59
52 โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (ตาราง ปปช.01) [ 29 พ.ค. 2562 ]42
53 โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (ตาราง ปปช.01) [ 29 พ.ค. 2562 ]42
54 โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 (ตาราง ปปช.01) [ 23 พ.ค. 2562 ]69
55 โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 (ตาราง ปปช.01) [ 23 พ.ค. 2562 ]44
56 โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (ตาราง ปปช.01) [ 23 พ.ค. 2562 ]53
57 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 (ตาราง ปปช.01) [ 21 มี.ค. 2562 ]42
58 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (ตาราง ปปช.01) [ 21 มี.ค. 2562 ]46
59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 (ตาราง ปปช.01) [ 19 มี.ค. 2562 ]59
60 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 (ตาราง ปปช.01) [ 19 มี.ค. 2562 ]59
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13