องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ข้อมูลทั้งหมด 270 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 เม.ย. 2565 ]67
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 [ 1 เม.ย. 2565 ]77
23 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 มี.ค. 2565 ]118
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 มี.ค. 2565 ]112
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 มี.ค. 2565 ]130
26 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 17 มี.ค. 2565 ]122
27 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 [ 16 มี.ค. 2565 ]119
28 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 14 มี.ค. 2565 ]78
29 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 [ 15 ก.พ. 2565 ]116
30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.พ. 2565 ]133
31 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.พ. 2565 ]78
32 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.พ. 2565 ]121
33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ก.พ. 2565 ]75
34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านด้านช้าง หมู่ที่ 6 [ 8 ก.พ. 2565 ]83
35 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 [ 7 พ.ค. 2564 ]84
36 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 [ 7 พ.ค. 2564 ]82
37 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 [ 6 พ.ค. 2564 ]127
38 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 [ 22 มี.ค. 2564 ]134
39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 [ 1 มี.ค. 2564 ]74
40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 [ 25 ก.พ. 2564 ]111
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14