องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ข้อมูลทั้งหมด 251 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 กำหนดราคากลางต่อเติมศาลากลางบ้าน บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 [ 28 ม.ค. 2559 ]47
242 กำหนดราคากลางก่อสร้างทำบลคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยสาธารณะ บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 [ 28 ม.ค. 2559 ]49
243 ราคากลางสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศฯ [ 6 ต.ค. 2558 ]47
244 ราคากลางสอบราคาก่อสร้างทำนบ คสล .กั้นลำห้วยสาธารณะ บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 26 ส.ค. 2558 ]52
245 ราคากลางสอบราคาก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะ บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 26 ส.ค. 2558 ]45
246 สอบราคาซื้อท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว (ได้รับมาตรฐาน มอก.) บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 21 ส.ค. 2558 ]48
247 ก่อสร้างทำนบคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยสาธารณะ บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 18 มิ.ย. 2558 ]65
248 กำหนกราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 16 ก.พ. 2558 ]46
249 กำหนดราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ศถ.สพด2) องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง [ 18 ธ.ค. 2557 ]47
250 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 [ 30 พ.ย. 542 ]59
251 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (1) (แบบ ปร.4) [ 30 พ.ย. 542 ]40
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13