องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ข้อมูลทั้งหมด 278 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปร.4 หน้า 2) [ 30 ส.ค. 2559 ]80
242 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปร.5) [ 30 ส.ค. 2559 ]84
243 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปปช.1) [ 30 ส.ค. 2559 ]80
244 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง) [ 30 ส.ค. 2559 ]83
245 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปร.4 หน้า 1) [ 30 ส.ค. 2559 ]86
246 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปร.4 หน้า 2) [ 30 ส.ค. 2559 ]77
247 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปร.5) [ 30 ส.ค. 2559 ]123
248 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 (แบบ ปปช.1) [ 30 ส.ค. 2559 ]83
249 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 (แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง) [ 30 ส.ค. 2559 ]86
250 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 (แบบ ปร.4 หน้า 1) [ 30 ส.ค. 2559 ]82
251 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 (แบบ ปร.4 หน้า 2) [ 30 ส.ค. 2559 ]135
252 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 (แบบ ปร.5) [ 30 ส.ค. 2559 ]115
253 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (แบบ ปปช.1) [ 30 ส.ค. 2559 ]85
254 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง) [ 30 ส.ค. 2559 ]87
255 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (แบบ ปร.4 หน้า 1) [ 30 ส.ค. 2559 ]80
256 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (แบบ ปร.4 หน้า 2) [ 30 ส.ค. 2559 ]83
257 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (แบบ ปร.5) [ 30 ส.ค. 2559 ]118
258 ราคากลางวางท่อระบายน้ำข้ามถนนเรียบลำคลองโกรกตะโกพร้อมขุดเหมืองส่งน้ำ [ 7 มิ.ย. 2559 ]83
259 กำหนดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนุก หมู่ที่ 4 [ 30 มี.ค. 2559 ]120
260 กำหนดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 [ 30 มี.ค. 2559 ]86
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14