องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ข้อมูลทั้งหมด 278 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (2) (แบบ ปร.4) [ 22 มี.ค. 2560 ]139
222 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (ประกาศ ปปช.) [ 20 ก.พ. 2560 ]149
223 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปปช.01) [ 20 ก.พ. 2560 ]154
224 ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปร.5) [ 20 ก.พ. 2560 ]140
225 ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปร.4 01) [ 20 ก.พ. 2560 ]161
226 ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปร.4 02) [ 20 ก.พ. 2560 ]205
227 ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปร.4 03) [ 20 ก.พ. 2560 ]94
228 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (แบบ ปปช.1) [ 30 ส.ค. 2559 ]99
229 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง) [ 30 ส.ค. 2559 ]93
230 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (แบบ ปร.4 หน้า 1) [ 30 ส.ค. 2559 ]91
231 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (แบบ ปร.4 หน้า 2) [ 30 ส.ค. 2559 ]89
232 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (แบบ ปร.5) [ 30 ส.ค. 2559 ]91
233 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (แบบ ปปช.1) [ 30 ส.ค. 2559 ]91
234 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง) [ 30 ส.ค. 2559 ]84
235 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (แบบ ปร.4 หน้า 1) [ 30 ส.ค. 2559 ]93
236 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (แบบ ปร.4 หน้า 2) [ 30 ส.ค. 2559 ]87
237 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (แบบ ปร.5) [ 30 ส.ค. 2559 ]92
238 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปปช.1) [ 30 ส.ค. 2559 ]92
239 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง) [ 30 ส.ค. 2559 ]91
240 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปร.4 หน้า 1) [ 30 ส.ค. 2559 ]87
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14