องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ข้อมูลทั้งหมด 251 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 (แบบ ปปช.1) [ 30 ส.ค. 2559 ]45
222 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 (แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง) [ 30 ส.ค. 2559 ]49
223 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 (แบบ ปร.4 หน้า 1) [ 30 ส.ค. 2559 ]49
224 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 (แบบ ปร.4 หน้า 2) [ 30 ส.ค. 2559 ]69
225 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 (แบบ ปร.5) [ 30 ส.ค. 2559 ]52
226 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (แบบ ปปช.1) [ 30 ส.ค. 2559 ]50
227 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง) [ 30 ส.ค. 2559 ]50
228 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (แบบ ปร.4 หน้า 1) [ 30 ส.ค. 2559 ]48
229 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (แบบ ปร.4 หน้า 2) [ 30 ส.ค. 2559 ]49
230 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (แบบ ปร.5) [ 30 ส.ค. 2559 ]53
231 ราคากลางวางท่อระบายน้ำข้ามถนนเรียบลำคลองโกรกตะโกพร้อมขุดเหมืองส่งน้ำ [ 7 มิ.ย. 2559 ]50
232 กำหนดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนุก หมู่ที่ 4 [ 30 มี.ค. 2559 ]53
233 กำหนดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 [ 30 มี.ค. 2559 ]48
234 กำหนดราคากลางปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 14 มี.ค. 2559 ]48
235 กำหนดราคากลางปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 14 มี.ค. 2559 ]45
236 กำหนดราคากลางปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 [ 10 มี.ค. 2559 ]47
237 กำหนดราคากลางปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 [ 8 ก.พ. 2559 ]48
238 กำหนดราคากลางขุดลอกสระน้ำวัดบ้านคู บ้านคู หมู่ที่ 9 [ 28 ม.ค. 2559 ]46
239 กำหนดราคากลางปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 28 ม.ค. 2559 ]48
240 กำหนดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 [ 28 ม.ค. 2559 ]45
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13