องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ข้อมูลทั้งหมด 256 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปปช.01) [ 20 ก.พ. 2560 ]95
202 ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปร.5) [ 20 ก.พ. 2560 ]86
203 ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปร.4 01) [ 20 ก.พ. 2560 ]91
204 ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปร.4 02) [ 20 ก.พ. 2560 ]131
205 ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปร.4 03) [ 20 ก.พ. 2560 ]66
206 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (แบบ ปปช.1) [ 30 ส.ค. 2559 ]70
207 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง) [ 30 ส.ค. 2559 ]68
208 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (แบบ ปร.4 หน้า 1) [ 30 ส.ค. 2559 ]68
209 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (แบบ ปร.4 หน้า 2) [ 30 ส.ค. 2559 ]67
210 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (แบบ ปร.5) [ 30 ส.ค. 2559 ]68
211 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (แบบ ปปช.1) [ 30 ส.ค. 2559 ]66
212 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง) [ 30 ส.ค. 2559 ]59
213 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (แบบ ปร.4 หน้า 1) [ 30 ส.ค. 2559 ]63
214 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (แบบ ปร.4 หน้า 2) [ 30 ส.ค. 2559 ]63
215 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (แบบ ปร.5) [ 30 ส.ค. 2559 ]65
216 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปปช.1) [ 30 ส.ค. 2559 ]66
217 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง) [ 30 ส.ค. 2559 ]65
218 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปร.4 หน้า 1) [ 30 ส.ค. 2559 ]64
219 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปร.4 หน้า 2) [ 30 ส.ค. 2559 ]63
220 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปร.5) [ 30 ส.ค. 2559 ]64
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13