องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ข้อมูลทั้งหมด 251 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบุละกอ ม.10 (ปร.4) [ 25 พ.ค. 2560 ]55
182 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบุละกอ ม.10 (ปร.5) [ 25 พ.ค. 2560 ]48
183 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบุละกอ ม.10 (ปร.6) [ 25 พ.ค. 2560 ]48
184 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านริมบึง ม.14 (ประกาศ) [ 25 พ.ค. 2560 ]59
185 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านริมบึง ม.14 (ตาราง) [ 25 พ.ค. 2560 ]66
186 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านริมบึง ม.14 (ปร.4) [ 25 พ.ค. 2560 ]46
187 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านริมบึง ม.14 (ปร.5) [ 25 พ.ค. 2560 ]51
188 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (1) (ประกาศ ปปช.) [ 22 มี.ค. 2560 ]52
189 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (1) (ตาราง ปปช.) [ 22 มี.ค. 2560 ]44
190 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (1) (แบบ ปร.5) [ 22 มี.ค. 2560 ]52
191 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (2) (ประกาศ ปปช.) [ 22 มี.ค. 2560 ]52
192 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (2) (ตาราง ปปช.) [ 22 มี.ค. 2560 ]52
193 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (2) (แบบ ปร.5) [ 22 มี.ค. 2560 ]44
194 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (2) (แบบ ปร.4) [ 22 มี.ค. 2560 ]61
195 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (ประกาศ ปปช.) [ 20 ก.พ. 2560 ]68
196 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปปช.01) [ 20 ก.พ. 2560 ]68
197 ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปร.5) [ 20 ก.พ. 2560 ]52
198 ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปร.4 01) [ 20 ก.พ. 2560 ]54
199 ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปร.4 02) [ 20 ก.พ. 2560 ]92
200 ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปร.4 03) [ 20 ก.พ. 2560 ]47
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13