องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ข้อมูลทั้งหมด 278 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหู่บ้านแบบหอถังสูง บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 [ 27 ก.ย. 2566 ]0
2 โครงการก่อสร้างเหมืองดาด คสล. บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 [ 27 ก.ย. 2566 ]0
3 โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเก็บพัสดุและห้องกองช่าง อบต.ขามสะแกแสง [ 20 ก.ย. 2566 ]1
4 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมูที่ 2 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.ย. 2566 ]3
5 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.ย. 2566 ]1
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง [ 14 ก.ย. 2566 ]2
7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคู หมู่ที่ 9 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2566 ]3
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 12 ก.ย. 2566 ]5
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 19 พ.ค. 2566 ]16
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสะแกแสง ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 19 พ.ค. 2566 ]14
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนุก หมู่ที่ 4 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 19 พ.ค. 2566 ]13
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 พ.ค. 2566 ]13
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 พ.ค. 2566 ]11
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 พ.ค. 2566 ]13
15 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว คสล. บ้านหนุก หมู่ที่ 4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 16 พ.ค. 2566 ]14
16 โครงการจ้างซ่อมแซมถนนข้ามลำคลอง (คลองห้วยร่วม) บ้านขาม หมู่ที่ 1 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 4 เม.ย. 2566 ]11
17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม-ถ-108-04 สายบ้านขาม-บ้านคู หมู่ที่ 1 บ้านขาม ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 7 มี.ค. 2566 ]20
18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนุก หมู่ที่ 4 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 10 ก.พ. 2566 ]17
19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในบ้านริมบึง หมู่ที่ 14 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 10 ก.พ. 2566 ]19
20 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกบ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 31 ม.ค. 2566 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14