องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ข้อมูลทั้งหมด 252 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.108-03 สายบ้านโนนสะอาด-บ้านหนองจาน หมู่ที่ 15 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มิ.ย. 2565 ]0
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 เม.ย. 2565 ]14
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 5 เม.ย. 2565 ]18
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 [ 1 เม.ย. 2565 ]18
5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 มี.ค. 2565 ]18
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 21 มี.ค. 2565 ]18
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 18 มี.ค. 2565 ]26
8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 17 มี.ค. 2565 ]17
9 ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 [ 16 มี.ค. 2565 ]21
10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 14 มี.ค. 2565 ]17
11 ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 [ 15 ก.พ. 2565 ]22
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.พ. 2565 ]32
13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.พ. 2565 ]24
14 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.พ. 2565 ]21
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ก.พ. 2565 ]23
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านด้านช้าง หมู่ที่ 6 [ 8 ก.พ. 2565 ]24
17 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 [ 7 พ.ค. 2564 ]23
18 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 [ 7 พ.ค. 2564 ]24
19 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 [ 6 พ.ค. 2564 ]25
20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 [ 22 มี.ค. 2564 ]33
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13