องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค1 [ 27 เม.ย. 2565 ]74
2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค4 [ 27 เม.ย. 2565 ]95
3 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค5 [ 27 เม.ย. 2565 ]111
4 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ปค6 [ 27 เม.ย. 2565 ]100
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]69
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]68
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]88
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]102
9 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตค-มิย) [ 17 มิ.ย. 2563 ]90
10 ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]91
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) [ 3 ม.ค. 2563 ]85
12 ควบคุมภายใน ปค.5 - 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]97
13 ควบคุมภายใน ปค.4 - 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]97
14 ควบคุมภายใน ปค.1 - 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]90
15 แผนดำเนินงาน 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]88
16 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]94
17 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]102
18 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]103
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]91
20 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 [ 29 ธ.ค. 2559 ]94
 
หน้า 1|2