องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค1 [ 27 เม.ย. 2565 ]23
2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค4 [ 27 เม.ย. 2565 ]31
3 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค5 [ 27 เม.ย. 2565 ]32
4 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ปค6 [ 27 เม.ย. 2565 ]27
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]20
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]22
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]41
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]50
9 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตค-มิย) [ 17 มิ.ย. 2563 ]39
10 ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]40
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) [ 3 ม.ค. 2563 ]41
12 ควบคุมภายใน ปค.5 - 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]41
13 ควบคุมภายใน ปค.4 - 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]41
14 ควบคุมภายใน ปค.1 - 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]41
15 แผนดำเนินงาน 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]40
16 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]42
17 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]49
18 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]42
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]40
20 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 [ 29 ธ.ค. 2559 ]42
 
หน้า 1|2