องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]52
142 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย 2 ปี พ.ศ. 2560 [ 21 เม.ย. 2560 ]47
143 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 19 เม.ย. 2560 ]54
144 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัย 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 12 เม.ย. 2560 ]48
145 การแข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 [ 13 มี.ค. 2560 ]52
146 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ขามสะแกแสง ครั้งที่ ๑/๒๕๖o [ 28 ก.พ. 2560 ]56
147 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และสมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 27 ก.พ. 2560 ]44
148 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย แรก ปี พ.ศ. 2560 [ 17 ก.พ. 2560 ]45
149 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัย แรก ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 9 ก.พ. 2560 ]48
150 ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 1 ก.พ. 2560 ]59
151 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.ขามสะแกแสง [ 1 ก.พ. 2560 ]54
152 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (1) [ 20 ม.ค. 2560 ]48
153 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 [ 9 ม.ค. 2560 ]48
154 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) [ 6 ม.ค. 2560 ]50
155 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย 4 ปี พ.ศ. 2559 [ 23 ธ.ค. 2559 ]48
156 องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีอากรต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2560 [ 15 ธ.ค. 2559 ]53
157 ประกาศ สภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัย ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 9 ธ.ค. 2559 ]50
158 ประกาศรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 13 ต.ค. 2559 ]51
159 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง จำนวน 6 โครงการ [ 20 ก.ย. 2559 ]47
160 ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่ ๘ ตำบลขามสะแกแสง [ 16 ส.ค. 2559 ]53
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15