องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 291 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์กาารบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง [ 26 พ.ย. 2564 ]62
22 เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [ 4 พ.ย. 2564 ]64
23 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าางในระบบ EGP (งบประมาณต่ำ 5,000 บาท) ไตรมาศที่ 3 ระหว่างเดือน มิ.ย.2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]57
24 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]60
25 เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]62
26 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง (สถ/ผถ 1/1) [ 6 ต.ค. 2564 ]95
27 ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิก/นายก องค์การบริหารส่วนตำบบลขามสะแกแสง [ 6 ต.ค. 2564 ]90
28 ผลคะแนนรายหน่วยงาน ITA 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]61
29 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 10 ส.ค. 2564 ]70
30 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 10 ส.ค. 2564 ]70
31 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 10 ส.ค. 2564 ]77
32 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ - จัดจ้างกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e- GP ระหว่างเดือน ก.พ.2564 ถึงเดือน พ.ค.2564 ไตรมาสที่ 2 [ 17 มิ.ย. 2564 ]73
33 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 [ 6 พ.ค. 2564 ]71
34 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ - จัดจ้างกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e- GP ระหว่างเดือน ต.ค.2563 ถึงเดือนม.ค.64 ไตรมาสที่ 1 [ 7 เม.ย. 2564 ]68
35 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 24 มี.ค. 2564 ]72
36 ข้อมูลการให้บริการ 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]61
37 ข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]57
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 12 มี.ค. 2564 ]50
39 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]52
40 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]68
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15