องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 24 มี.ค. 2564 ]
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 5 ต.ค. 2563 ]
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 5 ต.ค. 2563 ]
4 คำสั่งมอบหมายงาน 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]
5 แผนอัตรากำลัง-3-ปี-พ.ศ.-2561-2563-อบต.ขามสะแกแสง-ปรับปรุงครั้งที่-2 [ 25 มิ.ย. 2562 ]
6 แผนอัตรากำลัง-3-ปี-พ.ศ.-2561-2563-อบต.ขามสะแกแสง-ปรับปรุงครั้งที่-2.doc [ 25 มิ.ย. 2562 ]
7 แผนพัฒนาบุคลากร-ปี-61-63 [ 25 มิ.ย. 2562 ]
8 แผนอัตรากำลัง-3-ปี-พ.ศ.-2561-2563-อบต.ขามสะแกแสง [ 25 มิ.ย. 2562 ]
9 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) อบต.ขามสะแกแสง [ 3 ต.ค. 2560 ]
10 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) อบต.ขามสะแกแสง [ 3 ต.ค. 2560 ]
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) อบต.ขามสะแกแสง [ 12 ต.ค. 2558 ]