องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 ธ.ค. 2563 ]98
2 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 31 ต.ค. 2562 ]99
3 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 31 ต.ค. 2562 ]103
4 แบบคำร้องทั่วไป [ 31 ต.ค. 2562 ]100
5 คำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ [ 31 ต.ค. 2559 ]103
6 คำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 31 ต.ค. 2559 ]91
7 กระบวนงานบริการประชาชน (ขั้นตอนบริการประชาชน) [ 21 ก.ค. 2558 ]91