องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]26
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]42
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 ก.ย. 2562 ]41
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]43
5 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562/5 [ 27 ก.ย. 2561 ]45
6 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562/4 [ 27 ก.ย. 2561 ]50
7 คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562/1 [ 27 ก.ย. 2561 ]47
8 คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562/2 [ 27 ก.ย. 2561 ]46
9 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562/3 [ 27 ก.ย. 2561 ]48
10 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562/6 [ 27 ก.ย. 2561 ]50
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]42
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]43
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]43
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]45
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 7 ต.ค. 2558 ]45
16 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 7 ต.ค. 2558 ]44
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 6 ต.ค. 2557 ]46
18 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 6 ต.ค. 2557 ]45
19 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน ปี 57 [ 4 ต.ค. 2556 ]50
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 4 ต.ค. 2556 ]47
 
หน้า 1|2