องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
กำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการ ขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 [ 27 ก.ย. 2564 ]35
2 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการ ขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 [ 27 ก.ย. 2564 ]34
3 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 [ 14 เม.ย. 2563 ]21
4 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 [ 13 เม.ย. 2563 ]20
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 [ 10 เม.ย. 2563 ]23
6 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมูที่ 6 [ 9 เม.ย. 2563 ]33
7 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 [ 30 มี.ค. 2563 ]23
8 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 [ 30 มี.ค. 2563 ]23
9 โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 [ 27 มี.ค. 2563 ]23
10 โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 [ 27 มี.ค. 2563 ]23
11 โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในบ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 [ 27 มี.ค. 2563 ]22
12 โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 26 มี.ค. 2563 ]21
13 โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 [ 26 มี.ค. 2563 ]21
14 โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 [ 24 มี.ค. 2563 ]33
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในบ้านริมบึง หมู่ที่ 14 (e-bidding) [ 6 ก.พ. 2563 ]30
16 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในบ้านริมบึง หมู่ที่ 14 [ 29 ม.ค. 2563 ]21
17 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในบ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 [ 28 ม.ค. 2563 ]31
18 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 [ 27 ม.ค. 2563 ]31
19 โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 [ 27 ธ.ค. 2562 ]31
20 โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (ตาราง ปปช.01) [ 26 ก.ย. 2562 ]23
 
หน้า 1|2