องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563)1 [ 3 มิ.ย. 2559 ]78
2 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563)2 [ 3 มิ.ย. 2559 ]77
3 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563)3 [ 3 มิ.ย. 2559 ]74
4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563)4 [ 3 มิ.ย. 2559 ]83
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563) [ 3 มิ.ย. 2559 ]77
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555–2559) [ 6 ก.ค. 2554 ]95
7 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น [ 6 ก.ค. 2554 ]98