องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
ข้อมูลทั้งหมด 251 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (ตาราง ปปช.01) [ 13 มี.ค. 2561 ]60
102 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (แบบสรุปราคากลาง) [ 13 มี.ค. 2561 ]53
103 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (ประกาศ) [ 13 มี.ค. 2561 ]60
104 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (ตาราง ปปช.01) [ 13 มี.ค. 2561 ]52
105 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (แบบสรุปราคากลาง) [ 13 มี.ค. 2561 ]57
106 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. และโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ [ 27 ต.ค. 2560 ]56
107 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่1 (ประกาศ) [ 4 ส.ค. 2560 ]56
108 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่1 (ตาราง ปปช) [ 4 ส.ค. 2560 ]57
109 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่2 (ประกาศ) [ 4 ส.ค. 2560 ]70
110 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่2 (ตาราง ปปช) [ 4 ส.ค. 2560 ]50
111 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่3 (ประกาศ) [ 4 ส.ค. 2560 ]62
112 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่3 (ตาราง ปปช) [ 4 ส.ค. 2560 ]65
113 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่12 (ประกาศ) [ 4 ส.ค. 2560 ]54
114 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่12 (ตาราง ปปช) [ 4 ส.ค. 2560 ]66
115 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่13 (ประกาศ) [ 4 ส.ค. 2560 ]65
116 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่13 (ตาราง ปปช) [ 4 ส.ค. 2560 ]63
117 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 [ 3 ส.ค. 2560 ]66
118 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 (ปปช) [ 3 ส.ค. 2560 ]58
119 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่12 (ประกาศ) [ 3 ส.ค. 2560 ]61
120 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่12 (ปปช) [ 3 ส.ค. 2560 ]63
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13