องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 155 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]40
2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]43
3 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 [ 5 พ.ค. 2563 ]38
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 [ 1 ก.ค. 2562 ]47
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมูู่ที่ 6 [ 1 ก.ค. 2562 ]49
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 3 สายบ้านโนนสะอาด - บ้านหนองจาน หมู่ 15,13,11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มี.ค. 2562 ]55
7 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มี.ค. 2562 ]37
8 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มี.ค. 2562 ]47
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 [ 22 มี.ค. 2562 ]51
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 [ 22 มี.ค. 2562 ]47
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 [ 20 มี.ค. 2562 ]38
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 [ 20 มี.ค. 2562 ]36
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 [ 15 มี.ค. 2562 ]40
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หนองมะค่า หมู่ที่ 13 [ 15 มี.ค. 2562 ]41
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 [ 14 มี.ค. 2562 ]42
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 3 สายบ้านโนนสะอาด - บ้านหนองจาน หมู่ที่ 15,13,11 [ 12 ก.พ. 2562 ]38
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (รอบ 12 เดือน) [ 4 ต.ค. 2561 ]47
18 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 4 ก.ค. 2561 ]39
19 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ถึง เดือน พฤษภาคม 2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]38
20 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 (ตาราง ปปช.) [ 17 เม.ย. 2561 ]45
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8