องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการปฎิบัติการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2560 (ไตรมาสที่ 2) 17 [ 24 เม.ย. 2560 ]81
42 รายงานผลการปฎิบัติการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2560 (ไตรมาสที่ 2) 18 [ 24 เม.ย. 2560 ]84
43 รายงานผลการปฎิบัติการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 4) ประกาศ [ 12 ต.ค. 2559 ]92
44 รายงานผลการปฎิบัติการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 4) 1 [ 12 ต.ค. 2559 ]92
45 รายงานผลการปฎิบัติการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 4) 2 [ 12 ต.ค. 2559 ]93
46 รายงานผลการปฎิบัติการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 4) 3 [ 12 ต.ค. 2559 ]92
47 รายงานผลการปฎิบัติการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 4) 4 [ 12 ต.ค. 2559 ]96
48 รายงานผลการปฎิบัติการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 4) 5 [ 12 ต.ค. 2559 ]95
49 รายงานผลการปฎิบัติการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 4) 6 [ 12 ต.ค. 2559 ]93
50 รายงานผลการปฎิบัติการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 4) 7 [ 12 ต.ค. 2559 ]89
51 รายงานผลการปฎิบัติการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 4) 8 [ 12 ต.ค. 2559 ]91
52 รายงานผลการปฎิบัติการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 4) 9 [ 12 ต.ค. 2559 ]91
53 รายงานผลการปฎิบัติการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 4) 10 [ 12 ต.ค. 2559 ]92
54 รายงานผลการปฎิบัติการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 4) 11 [ 12 ต.ค. 2559 ]91
55 รายงานผลการปฎิบัติการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 4) 12 [ 12 ต.ค. 2559 ]88
56 รายงานผลการปฎิบัติการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 4) 13 [ 12 ต.ค. 2559 ]96
57 แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 2559 - มิ.ย.2559 (ไตรมาส 3) ประกาศ [ 7 ก.ค. 2559 ]83
58 แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. - มิ.ย. 2559 (ตาราง) [ 7 ก.ค. 2559 ]87
59 แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 2559 - มีนาคม.2559 (ไตรมาส 2) ประกาศ [ 25 เม.ย. 2559 ]90
60 แบบรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 2559 - มีนาคม.2559 (ไตรมาส 2) ตาราง [ 25 เม.ย. 2559 ]84
 
|1|2หน้า 3|4