องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]0
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]57
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]50
4 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]45
5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]65
6 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ประกาศ) [ 12 ต.ค. 2560 ]59
7 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (1) [ 12 ต.ค. 2560 ]55
8 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ประกาศ) [ 29 ก.ย. 2560 ]53
9 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (1) [ 29 ก.ย. 2560 ]55
10 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (2) [ 29 ก.ย. 2560 ]58
11 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (3) [ 29 ก.ย. 2560 ]70
12 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (4) [ 29 ก.ย. 2560 ]58
13 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (5) [ 29 ก.ย. 2560 ]59
14 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (6) [ 29 ก.ย. 2560 ]54
15 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 17 ต.ค. 2559 ]49
16 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 15 ต.ค. 2558 ]55
17 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 ก.ย. 2557 ]55
18 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 28 ต.ค. 2556 ]59
19 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 28 ต.ค. 2556 ]48