องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 [ 7 ก.พ. 2565 ]51
2 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]44
3 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]55
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]61
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]48
6 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]59
7 รายงานการเงิน ประจำปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]56
8 รายงานการเงินครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]60
9 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 30 พ.ย. 2560 ]56
10 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]49
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 19 ต.ค. 2555 ]69
12 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 [ 19 ต.ค. 2555 ]83
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ [ 8 พ.ย. 2554 ]64
14 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ [ 8 พ.ย. 2554 ]66
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 23 พ.ย. 2553 ]50