องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 27 ก.พ. 2560 ]47
22 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัย 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 6 ม.ค. 2560 ]45
23 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 7 พ.ย. 2559 ]41
24 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 29 ส.ค. 2559 ]46
25 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 17 ส.ค. 2559 ]48
26 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 10 พ.ค. 2559 ]48
27 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 4 มี.ค. 2559 ]43
28 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัย 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 22 ม.ค. 2559 ]56
29 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 1 ธ.ค. 2558 ]48
30 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 4 ก.ย. 2558 ]44
31 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 17 ส.ค. 2558 ]49
32 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 22 พ.ค. 2558 ]40
33 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 9 มี.ค. 2558 ]44
34 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 15 ก.ย. 2557 ]53
35 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 9 ก.ย. 2557 ]47
36 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 23 ส.ค. 2557 ]50
37 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 7 ก.ค. 2557 ]43
38 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]50
39 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 30 พ.ย. 542 ]42
 
|1หน้า 2