องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]61
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]49
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]53
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 [ 28 ส.ค. 2563 ]38
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕663 [ 14 ส.ค. 2563 ]41
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]39
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]51
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]42
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]39
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]40
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]42
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 [ 30 ม.ค. 2562 ]41
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]50
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 28 ส.ค. 2561 ]40
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]37
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]39
17 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]41
18 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 29 ส.ค. 2560 ]46
19 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 18 ส.ค. 2560 ]50
20 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 5 พ.ค. 2560 ]43
 
หน้า 1|2