องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]98
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]98
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]86
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 [ 28 ส.ค. 2563 ]70
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕663 [ 14 ส.ค. 2563 ]73
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]69
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]98
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]88
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]71
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]70
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]79
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 [ 30 ม.ค. 2562 ]72
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]88
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 28 ส.ค. 2561 ]69
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]61
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]71
17 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]72
18 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 29 ส.ค. 2560 ]74
19 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยที่่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 18 ส.ค. 2560 ]91
20 รายงานการประชุมสภา อบต.ขามสะแกแสง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 5 พ.ค. 2560 ]71
 
หน้า 1|2