องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายปั่น ฝ่ายกลาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (หมู่ที่ 2)
โทร. 089-9478945


นายถนอมศักดิ์ สมานมิตร
นางสาวพรพนารัช พงศ์เกสรินทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (หมู่ที่ 8)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 089-8644751 โทร. 092-5964615


นางสาวสุภาวดี พรหมดนตรี
นายสมชาติ เกิดกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร. 063-1513445 โทร. 0839457680


นายน้อย โปสายบุตร
นายสว่าง กลีบกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร. 092-5234584 โทร. 084-0366147


นายเฉลิม หวังหมู่กลาง
นายแย้ม ชอบมะลัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
โทร. 085-7757106 โทร. 081-0709311


นางพยอม งามจันอัด
นายวีรศักดิ์ เชาวันกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร. 081-6924295 โทร. 065-2689614


นายอนันต์ กึ่งกลาง
นายทม หวังประสพกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
โทร. 093-5637118 โทร. 081-0731623


นายสำอาง มุ่งเมืองกลาง
นายประเชิญ กำพุดกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
โทร. 087-8754979 โทร. 063-0348519

นายระเด่น ขอมีกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15
โทร. 094-8064782