องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายทองบู๊ กองเงินกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 093-4717294


นายสุข มุ่งแฝงกลาง
นางสาวกนิษฐา เนตรทิพวัลย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 063-7348517
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 093-1424662

นายชวน ปานนอก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 084-1294318