องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
61 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปปช.01) [ 20 ก.พ. 2560 ]
62 ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปร.5) [ 20 ก.พ. 2560 ]
63 ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปร.4 01) [ 20 ก.พ. 2560 ]
64 ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปร.4 02) [ 20 ก.พ. 2560 ]
65 ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (แบบ ปร.4 03) [ 20 ก.พ. 2560 ]
66 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (แบบ ปปช.1) [ 30 ส.ค. 2559 ]
67 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง) [ 30 ส.ค. 2559 ]
68 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (แบบ ปร.4 หน้า 1) [ 30 ส.ค. 2559 ]
69 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (แบบ ปร.4 หน้า 2) [ 30 ส.ค. 2559 ]
70 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (แบบ ปร.5) [ 30 ส.ค. 2559 ]
71 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (แบบ ปปช.1) [ 30 ส.ค. 2559 ]
72 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง) [ 30 ส.ค. 2559 ]
73 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (แบบ ปร.4 หน้า 1) [ 30 ส.ค. 2559 ]
74 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (แบบ ปร.4 หน้า 2) [ 30 ส.ค. 2559 ]
75 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (แบบ ปร.5) [ 30 ส.ค. 2559 ]
76 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปปช.1) [ 30 ส.ค. 2559 ]
77 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง) [ 30 ส.ค. 2559 ]
78 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปร.4 หน้า 1) [ 30 ส.ค. 2559 ]
79 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปร.4 หน้า 2) [ 30 ส.ค. 2559 ]
80 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปร.5) [ 30 ส.ค. 2559 ]
81 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปปช.1) [ 30 ส.ค. 2559 ]
82 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง) [ 30 ส.ค. 2559 ]
83 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปร.4 หน้า 1) [ 30 ส.ค. 2559 ]
84 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปร.4 หน้า 2) [ 30 ส.ค. 2559 ]
85 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (แบบ ปร.5) [ 30 ส.ค. 2559 ]
86 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 (แบบ ปปช.1) [ 30 ส.ค. 2559 ]
87 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 (แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้าง) [ 30 ส.ค. 2559 ]
88 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 (แบบ ปร.4 หน้า 1) [ 30 ส.ค. 2559 ]
89 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 (แบบ ปร.4 หน้า 2) [ 30 ส.ค. 2559 ]
90 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 (แบบ ปร.5) [ 30 ส.ค. 2559 ]
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8