องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 


โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2563