องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]
52 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 (ปร.6) [ 7 ก.ค. 2560 ]
53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]
54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]
55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]
56 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข ม.2 (ประกาศ) [ 25 พ.ค. 2560 ]
57 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข ม.2 (ตาราง) [ 25 พ.ค. 2560 ]
58 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข ม.2 (ปร.4) [ 25 พ.ค. 2560 ]
59 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข ม.2 (ปร.5) [ 25 พ.ค. 2560 ]
60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคู ม.9 (ประกาศ) [ 25 พ.ค. 2560 ]
61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคู ม.9 (ตาราง) [ 25 พ.ค. 2560 ]
62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคู ม.9 (ปร.4) [ 25 พ.ค. 2560 ]
63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคู ม.9 (ปร.5) [ 25 พ.ค. 2560 ]
64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบุละกอ ม.10 (ประกาศ) [ 25 พ.ค. 2560 ]
65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบุละกอ ม.10 (ตาราง) [ 25 พ.ค. 2560 ]
66 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบุละกอ ม.10 (ปร.4) [ 25 พ.ค. 2560 ]
67 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบุละกอ ม.10 (ปร.5) [ 25 พ.ค. 2560 ]
68 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบุละกอ ม.10 (ปร.6) [ 25 พ.ค. 2560 ]
69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านริมบึง ม.14 (ประกาศ) [ 25 พ.ค. 2560 ]
70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านริมบึง ม.14 (ตาราง) [ 25 พ.ค. 2560 ]
71 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านริมบึง ม.14 (ปร.4) [ 25 พ.ค. 2560 ]
72 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านริมบึง ม.14 (ปร.5) [ 25 พ.ค. 2560 ]
73 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (1) (ประกาศ ปปช.) [ 22 มี.ค. 2560 ]
74 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (1) (ตาราง ปปช.) [ 22 มี.ค. 2560 ]
75 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (1) (แบบ ปร.5) [ 22 มี.ค. 2560 ]
76 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (2) (ประกาศ ปปช.) [ 22 มี.ค. 2560 ]
77 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (2) (ตาราง ปปช.) [ 22 มี.ค. 2560 ]
78 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (2) (แบบ ปร.5) [ 22 มี.ค. 2560 ]
79 โครงการขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (2) (แบบ ปร.4) [ 22 มี.ค. 2560 ]
80 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย (ประกาศ ปปช.) [ 20 ก.พ. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8