องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
31 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. และโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ [ 27 ต.ค. 2560 ]
32 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่1 (ประกาศ) [ 4 ส.ค. 2560 ]
33 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่1 (ตาราง ปปช) [ 4 ส.ค. 2560 ]
34 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่2 (ประกาศ) [ 4 ส.ค. 2560 ]
35 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่2 (ตาราง ปปช) [ 4 ส.ค. 2560 ]
36 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่3 (ประกาศ) [ 4 ส.ค. 2560 ]
37 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่3 (ตาราง ปปช) [ 4 ส.ค. 2560 ]
38 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่12 (ประกาศ) [ 4 ส.ค. 2560 ]
39 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่12 (ตาราง ปปช) [ 4 ส.ค. 2560 ]
40 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่13 (ประกาศ) [ 4 ส.ค. 2560 ]
41 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่13 (ตาราง ปปช) [ 4 ส.ค. 2560 ]
42 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 [ 3 ส.ค. 2560 ]
43 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 (ปปช) [ 3 ส.ค. 2560 ]
44 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่12 (ประกาศ) [ 3 ส.ค. 2560 ]
45 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่12 (ปปช) [ 3 ส.ค. 2560 ]
46 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่13 (ประกาศ) [ 3 ส.ค. 2560 ]
47 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่13 (ปปช) [ 3 ส.ค. 2560 ]
48 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่15 (ประกาศ) [ 3 ส.ค. 2560 ]
49 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่15 (ปปช) [ 3 ส.ค. 2560 ]
50 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 7 [ 25 ก.ค. 2560 ]
51 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 7 (ปร4) [ 25 ก.ค. 2560 ]
52 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 7 (ปร5) [ 25 ก.ค. 2560 ]
53 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 [ 25 ก.ค. 2560 ]
54 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 [ 25 ก.ค. 2560 ]
55 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 11(ปร4) [ 25 ก.ค. 2560 ]
56 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 11(ปร5) [ 25 ก.ค. 2560 ]
57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]
58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (ปร.4) [ 7 ก.ค. 2560 ]
59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (ปร.5) [ 7 ก.ค. 2560 ]
60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 (ปปช.01) [ 7 ก.ค. 2560 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8