องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 [ 16 มิ.ย. 2563 ]
12 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 [ 5 พ.ค. 2563 ]
13 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ อบต. ขามสะแกแสง [ 24 เม.ย. 2563 ]
14 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 [ 28 มิ.ย. 2562 ]
15 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 [ 28 มิ.ย. 2562 ]
16 โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านคู หมู่ที่ 9 (ตาราง ปปช.01) [ 29 พ.ค. 2562 ]
17 โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (ตาราง ปปช.01) [ 29 พ.ค. 2562 ]
18 โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (ตาราง ปปช.01) [ 29 พ.ค. 2562 ]
19 โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 (ตาราง ปปช.01) [ 23 พ.ค. 2562 ]
20 โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 (ตาราง ปปช.01) [ 23 พ.ค. 2562 ]
21 โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (ตาราง ปปช.01) [ 23 พ.ค. 2562 ]
22 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 (ตาราง ปปช.01) [ 21 มี.ค. 2562 ]
23 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 (ตาราง ปปช.01) [ 21 มี.ค. 2562 ]
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 (ตาราง ปปช.01) [ 19 มี.ค. 2562 ]
25 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 (ตาราง ปปช.01) [ 19 มี.ค. 2562 ]
26 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 (ตาราง ปปช.01) [ 14 มี.ค. 2562 ]
27 โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 (ตาราง ปปช.01) [ 14 มี.ค. 2562 ]
28 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 (ตาราง ปปช.01) [ 14 มี.ค. 2562 ]
29 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 (ตาราง ปปช.01) [ 14 ก.พ. 2562 ]
30 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 (ตาราง ปปช.01) [ 14 ก.พ. 2562 ]
31 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 (ตาราง ปปช.01) [ 13 ก.พ. 2562 ]
32 โครงการ จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.3 สายบ้านโนนสะอาด - บ้านหนองจาน หมู่ที่ 15,13,11 (ตาราง ปปช.01) [ 7 ก.พ. 2562 ]
33 ตาราง ปปช.07 ตารางแสดงราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) [ 25 ก.ย. 2561 ]
34 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) [ 13 มิ.ย. 2561 ]
35 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 (ตาราง ปปช) [ 22 มี.ค. 2561 ]
36 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]
37 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ที่ 1 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]
38 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ประกาศ) [ 22 มี.ค. 2561 ]
39 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (ตาราง ปปช) [ 22 มี.ค. 2561 ]
40 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ภายในหมู่บ้านหนุก หมู่ที่ 4 (แบบสรุปราคากลาง) [ 22 มี.ค. 2561 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8