องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 2 (เดือนตุลาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 2 (เดือนตุลาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 (เดือนเมษายน 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 (เดือนเมษายน 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ครั้งที่ 2 (เดือนตุลาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 26 ต.ค. 2560 ]
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ครั้งที่ 2 (เดือนตุลาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 26 ต.ค. 2560 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ครั้งที่ 1 (เดือนเมษายน 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) [ 30 ธ.ค. 2556 ]
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) [ 30 ธ.ค. 2556 ]
 
หน้า 1|2