องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 ธ.ค. 2563 ]
2 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 31 ต.ค. 2562 ]
3 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 31 ต.ค. 2562 ]
4 แบบคำร้องทั่วไป [ 31 ต.ค. 2562 ]
5 คำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ [ 31 ต.ค. 2559 ]
6 คำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 31 ต.ค. 2559 ]
7 กระบวนงานบริการประชาชน (ขั้นตอนบริการประชาชน) [ 21 ก.ค. 2558 ]