องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]
2 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562/5 [ 27 ก.ย. 2561 ]
3 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562/4 [ 27 ก.ย. 2561 ]
4 คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562/1 [ 27 ก.ย. 2561 ]
5 คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562/2 [ 27 ก.ย. 2561 ]
6 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562/3 [ 27 ก.ย. 2561 ]
7 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562/6 [ 27 ก.ย. 2561 ]
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]
 
หน้า 1|2|3