องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.khamsakasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563)1 [ 3 มิ.ย. 2559 ]
2 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563)2 [ 3 มิ.ย. 2559 ]
3 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563)3 [ 3 มิ.ย. 2559 ]
4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563)4 [ 3 มิ.ย. 2559 ]
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563) [ 3 มิ.ย. 2559 ]
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555–2559) [ 6 ก.ค. 2554 ]
7 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น [ 6 ก.ค. 2554 ]